Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Hållbarhet

Långsiktig och hållbar samhällsaktör

Hebas långsiktiga hållbarhetsmål är att verksamheten ska vara klimatneutral senast år 2045. Verksamheten ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljö, människor och de samhällen Heba verkar i. För det krävs engagerade och välmående medarbetare.

Tre fokusområden

Heba bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete som återspeglas i samtliga delar av verksamheten. Hållbarhetsarbetet bedrivs utifrån tre fokusområden – organisation, samhällsansvar och miljö. Hållbarhetsarbetet ska säkerställa att bolaget kan uppnå sina långsiktiga hållbarhetsmål samt gå i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer om våra fokusområden

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer