Hebas affärsidé är att erbjuda människor i Stockholmsområdet ett hållbart, attraktivt och tryggt boende. Det gör vi genom att vara en långsiktig fastighetsägare med engagerad förvaltning och fastighetsutveckling.

Stabil aktör på
het marknad

Heba har under 2019 fortsatt att flytta fram sina positioner på fastighetsmarknaden i Stockholmsregionen. Vi levererar ett starkt resultat samtidigt som vi har växt inom samhällsfastigheter, ökat vår projektportfölj, etablerat oss i tre nya kommuner och accelererat våra aktiviteter inom hållbarhet

Läs hela Vd ordet

Våra fastigheter

Våra fastigheter

Heba ägde i slutet av 2019
65 fastigheter värderade till
10 135 Mkr. Samtliga fastigheter är
belägna i Storstockholm.

Fastigheter

65

Bostadslägenheter

3 085

Antalet lokaler

339

Total uthyrningsbar yta, kvm

236 558

Läs mer

Hyresbostäder

Hyresfastigheter

Hebas hyresbostadsfastigheter är till övervägande del byggda på 1940-, 1950- och 1960-talen. Sedan tio år tillbaka genomför Heba omfattande helrenoveringar som inkluderar både stambyte, modernisering, energieffektivisering och bevarande av befintliga kvaliteter. Heba äger även 155 ungdomslägenheter avsedda för personer i åldern 18–25 år.

Läs mer

Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter

Våra samhällsfastigheter är belägna i Farsta, Årstadal, Norrtälje, Sollentuna, Täby, Salem och Österåker. De flesta är äldreboenden, men vi har även ett LSS-boende och en förskola under uppförande. Äldreboendena är moderna fastigheter. De flesta är uppförda 2014–2016 och har cirka 50–80 lägenheter.

Läs mer

Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling

Heba satsar på nyproduktion med god avkastning

Hebas strategi omfattar både att förtäta på egen mark, att förvärva mark och projekt och att söka markanvisningar från de kommuner vi har definierat som särskilt intressanta. Under 2019 har Heba arbetat aktivt och framgångsrikt med förvärv av projekt.

Läs mer

Hållbarhet

Hållbarhet

Heba arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Det betyder att vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljö, människor och det samhälle vi lever i. Heba har ett långsiktigt perspektiv på verksamheten och att bidra till en hållbar utveckling är både en självklarhet och en förutsättning för vår framtida verksamhet. Vårt långsiktiga mål är att inte lämna ett negativt avtryck på miljön.

Läs mer

Miljö

Läs mer

Vår roll i samhället

Läs mer

Våra medarbetare

Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer